Reunions

Per gaudir d’un entorn ideal per a aïllar-se de l’entorn de treball diari i poder reflexionar sobre qüestions de gestió de l’empresa, d’estratègia, de prospectiva, etc. en un ambient relaxat i que predisposa a l’entesa, el Mas Gasset ofereix uns espais ideals i tots els serveis (audiovisuals, càtering, etc.) que facin falta per a jornades exitoses. Els grups, d’un màxim d’unes 30 persones per tal que les reunions siguin més efectives, poden combinar el treball amb temps d’esbarjo a les instal·lacions del Mas.